Ontmoet Inge

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, work together!

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, work together! Een zin die Inge op haar lijf is geschreven. Ze is dan ook het beste in vorm zodra ze samen met anderen de gestelde doelen kan bereiken. Wie Inge kent zal snel zien dat ze straalt in de rol als verbindende schakel. 

Inge is sterk gericht op harmonie, is sociaal ingesteld en creëert draagvlak. Haar kracht ligt echt in verbinden, spontaan communiceren en zaken delen. Samen bereiken van doelen creëert daarbij een goede onderlinge sfeer. Zij acteert autonoom in het netwerk en besluit op basis van consensus. Goede relaties en echt naar elkaar luisteren, daar krijgt Inge energie van. Vervolgens vraagt zij zich af of zaken zo helemaal logisch voor haar zijn, of het klopt. Zij zoekt dan naar ideeën en inspiratie om zaken op een slimme wijze aan te pakken. Haar “growth mindset” helpt haar om uitdagingen te benutten.

Inge's projecten

Ondernemingsplan Assist Services

Assist had vanuit haar strategie gekozen om voor de wijkverpleging organisaties te ontlasten van de totale bedrijfsvoering. Het idee: de nieuwe service organisatie vormt een onderdeel van de bedrijfsvoering en daarmee de nieuwe dienstverlening van Assist. Daarom is er onderzoek gedaan naar (1) de kansen en potentie van een service organisatie voor zorgorganisaties, en (2) hoe, in welke vorm, met welke dienstverlening en met welk prijsmodel deze diensten kansrijk in de markt gezet kunnen worden.

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Groei: alles wat ertoe bijdraagt onze omzet te verhogen (sales, retentie, innovatie en overname van bedrijven)
  • Efficiënt organiseren: optimale organisatie inrichting en bedrijfsvoering die bijdraagt aan gezond rendement, wendbaarheid en kwaliteit
 

 

Employee journey bij Vebego

De beleving van medewerkers gaat een steeds belangrijkere rol spelen in organisaties. In deze opdracht heeft Inge zich daarom bezig gehouden met het onderzoeken, ontwerpen en deels implementeren van de visie op de Employee Journey. Een Employee Journey brengt momenten in kaart waar de organisatie een grote impact heeft op de medewerkers. Er werd op een creatieve en vernieuwende manier invulling gegeven in zowel woord als tooling aan de reis die de (potentiële) medewerker maakt als hij de Vebego-organisatie instapt tot het moment dat hij of zij de organisatie verlaat.

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Impact op klant, medewerker en maatschappij
  • Mens en competenties: juiste mensen, kennis en vaardigheden nu en in de toekomst
 

 

Undermanagement bij Hago Zorg

De eerste stap in deze opdracht was het evalueren van het undermanagement traject bij een klant van Hago Zorg. Vanuit de opgedane operationele kennis heeft Inge een handleiding geschreven welke Hago Zorg bij nieuwe trajecten rondom undermanagement kan gebruiken. Met name wordt hierin het cultuur en gedragsaspect belicht.

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Cultuur en gedrag: helder statement over hoe we met elkaar om willen gaan, waar we afscheid van moeten nemen, wat we moeten leren en hoe we regie voeren op ons gedrag
   

 

Deel dit artikel: