Ontmoet Esther

Without a struggle, there can be no progress

Esther, onze Strategic Marketeer, barst van de creativiteit. Zowel in haar ideeën op het werk als in de keuken. Gedreven door vrijheid, vernieuwing en ontwikkeling, voelt ze zich als Explorer als een vis in het water. Net zoals ze in haar vrije tijd graag de wereld ontdekt. In haar zoektocht naar strategische oplossingen en verbetering, zoekt ze de samenwerking op en zet ze haar analytische kracht in om behoeften en processen grondig te onderzoeken. Want samen waarde creëren en impact maken, dat is waar het voor Esther om draait.

Esther is gericht op kennis en inzichten die zij verbindt met resultaat en vooruitgang. Analyseren hoe dingen leuker en slimmer kunnen is wat ze graag doet. Zij denkt in mogelijkheden, ziet zaken in breed perspectief en kijkt naar de lange termijn. Voor haar ideeën en oplossingen zoekt ze een praktische toepassing en medewerking. Esther is een visionair, flexibel en een tikkeltje eigenwijs. Ze betrekt anderen voor draagvlak en medewerking. Ze komt het beste tot haar recht in een open omgeving die haar inspireert en vrijheid geeft. Ze houd dan ook niet van conservatieve en bureaucratische omgevingen.

Esther's projecten

Online marketing plan bij Yask

92% van de klanten start zijn keuzeproces online en 60% van het besluit om met je in zee te gaan is al genomen vóórdat er contact met sales is geweest. De vraag van Yask was dan ook het ontwikkelen van een online marketing plan en het implementeren van optimaliseringsmaatregelen, zodanig dat deze bijdragen aan de strategische doelstellingen en groei. Door met prospects en klanten te praten werden personas en customer journeys inzichtelijk gemaakt. De vertaalslag werd gemaakt naar een efficiëntere en effectievere integrale aanpak voor marketing en sales.

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Groei: alles wat ertoe bijdraagt onze omzet te verhogen (sales, retentie, innovatie en overname van bedrijven)
  • Klantfocus en positionering: onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, waarmee we een onderscheidende positie creëren
  • Efficiënt organiseren: optimale organisatie inrichting en bedrijfsvoering die bijdraagt aan gezond rendement, wendbaarheid en kwaliteit

 

Communicatie synergie bij Vebego

In deze opdracht zijn manieren onderzocht om Vebego-breed synergie te creëren en processen te standaardiseren op gebied van communicatie en marketing. Want de sleutel tot het vergroten van de toegevoegde waarde schuilt in de kracht van het collectief, kennisdeling en slimme samenwerking. Het advies luid: organiseer strategische expertise en faciliteer de bedrijven op centraal niveau. Dan stijgt de efficiency en werken we effectief aan gemeenschappelijke doelen. Er zijn kennisdelingssessies en trainingen georganiseerd en er werd gewerkt aan diverse projecten om klantfocus, positionering op gebied van impact en communicatie voor Vebego naar een volgend niveau te tillen.

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Impact op klant, medewerker en maatschappij
  • Efficiënt organiseren: optimale organisatie inrichting en bedrijfsvoering die bijdraagt aan gezond rendement, wendbaarheid en kwaliteit
  • Structuur en (be)sturing: eenduidige koers, inclusief kaders en condities over hoe we willen sturen en samenwerken om die koers te realiseren

 

Synergie in aanbesteden bij Hago

Dit project heeft tot doel het vergroten van de klantfocus en kruisbestuiving tussen afdelingen en bedrijven op gebied van aanbestedingen. Het proces en de organisatie van aanbestedingen verschilt sterk per Vebego bedrijf. Binnen dit project wordt een visie opgeleverd en kennis gedeeld over een best practice aanbestedingsproces en –organisatie. Prioriteit voor Hago blijkt het verzamelen, vastleggen en centraal beschikbaar stellen van klantkennis en bewijslast. Met cross-functionele teams wordt toegewerkt naar een meer strategisch ingerichte organisatie, met een robuust proces en de juiste inhoudelijke basis. 

Dit project draagt bij aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Groei: alles wat ertoe bijdraagt onze omzet te verhogen (sales, retentie, innovatie en overname van bedrijven)
  • Klantfocus en positionering: onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en hiernaar handelen, waarmee we een onderscheidende positie creëren
  • Efficiënt organiseren: optimale organisatie inrichting en bedrijfsvoering die bijdraagt aan gezond rendement, wendbaarheid en kwaliteit

 

Deel dit artikel: