Workshop #NOFILTER

 

Tijdens deze workshop op de Summit, een jaarlijks event voor de top van Vebego, hebben we belemmeringen en benodigde verandering in cultuur en gedrag inzichtelijk gemaakt en herkenbare casussen benoemd waarin we anders moeten acteren. 

Dit project heeft bijgedragen aan de volgende strategische thema's van Vebego:

  • Cultuur en gedrag: helder statement over hoe we regie voeren op ons gedrag.

Bevindingen presenteren

 

Gedurende ons traineeship hebben wij als groep eens per twee maanden een rapportage aangeleverd bij de groepsdirectie van Vebego. Wat zien wij als nieuwelingen? Wat kan anders en wat kan beter? We presenteerden onze bevindingen via deze rapportages. 

Dit project heeft bijgedragen aan de volgende strategische thema's van Vebego: 

  • Groei: alles wat er toe bijdraagt onze omzet te vergroten. 

Promotie bedrijven

 

De Vebego kantoren mogen een inspiratieplek zijn, een ontmoetingsplek van onze eigen bedrijven. Laten zien waar we trots op zijn. Dankzij Returnity zet onze locatie in Den Bosch de eerste stappen richting een afvalvrij kantoor door afvalscheiding en de inzet van circulair printpapier. 

Dit project heeft bijgedragen aan de volgende strategische thema's van Vebego: 

  • Efficiënt organiseren.

KTO project 

 

Ben je tevreden en voel je je goed? Dan draag je dat ook uit in je werk en in omgang met klanten. Daar worden zij blij van. En wij vervolgens ook. Daarom vinden wij het belangrijk om onze impact op onze klanten te meten, zodat we kunnen bijsturen waar nodig.

Dit project heeft bijgedragen aan het volgende strategische thema van Vebego: 

  • Impact op onze klant, medewerker en maatschappij. 


Deel dit artikel: