23-3-2018

Het idee dat het leven vooral leuk móet zijn..

Happiness is een hype geworden, een soort verplichting. Alles moet maar leuk zijn. Hoewel we aan de ene kant behoefte hebben aan vrijheid, willen we aan de andere kant juist ook verbonden zijn en erbij horen. Hoe kunnen we daar juist een balans in vinden? Tijdens een interactieve sessie ‘Geluk & Betekenisvol Werk’ met Glenn van der Burg zijn we aan de slag gegaan met vraagstukken rondom geluk.

Zo zijn er drie basisfactoren voor het verschil in geluk. Of je een ‘blij ei’ bent of niet, is voor 50% bepaalt in ons DNA. Misschien wel het meest schokkende is dat 10% van ons geluk afhankelijk is van de situatie, die je eenvoudig kunt beïnvloeden: auto kopen, verhuizen, een andere baan etc. Goed om daar eens bij stil te staan en bovenal goed dat Vebego hierbij stilstaat. We zijn tenslotte het grootste deel van onze tijd aan het werk. De laatste factor, bepalend voor 40%, is bewust gedrag.

Misschien wel de belangrijke les: geluk gaat veelal gepaard met de interactie tussen mensen. Veel geluksmomenten komen tot stand door, simpelweg, een compliment. Dus durf elkaar eens wat meer complimenten te geven. En dan wel het liefst op het moment zelf.

Een laatste tip van Glenn: schrijf eens drie maanden lang iedere avond drie geluksmomenten op van die dag. Op deze manier ‘train’ je jezelf om positiever te gaan leven.

Deel dit artikel: