7-11-2018

Een workshop over regels, normen & waarden

Het succes van Vebego wordt grotendeels bepaald door het menselijk kapitaal. Onze kennis is een waardevol bezit, maar ook verspreid over een groot aantal bedrijven. Kennis vastleggen en delen staat niet voor niets hoog op de agenda. Super mooi dus dat er vanuit collega Danielle Adams pro-actief de vraag kwam om haar kennis met ons te delen. Die verbinding leggen, dat is een van de doelen van het Destination Future programma.

We hebben op een informele wijze uitgelegd gekregen hoe we kunnen kijken naar ethische kwesties, regels hierover en de naleving hiervan. Hierbij horen waarden die via regels uitgedrukt worden in geaccepteerd gedrag. Hoe kun je dit handhaven? Voorbeeld: een voetbalwedstrijd waarin er een fluitje uit het publiek komt. Een van de spelers dacht dat dit de scheidsrechter was dus pakt de bal op. Zonder zich hiervan bewust te zijn maakt hij dus een overtreding (hands…). Wat zou jij doen als je de scheidsrechter was? Een penalty geven voor deze (overduidelijk niet-bewuste) overtreding, of de regels laten voor wat het is en het spel doorgang laten vinden?

Hierin is de relatie tussen regels en waarden heel interessant, onze conclusie: een regel zou de uitvoering moeten zijn van de waarden van onze cultuur. Daarnaast moet je heel voorzichtig zijn met regels bedenken, dit kan namelijk een verandering in de waarde en/of cultuur teweegbrengen: in positieve of negatieve zin.

Tevens hebben we beseft dat regels ook kunnen zorgen voor ‘verlamming’. Denk aan autorijden, dat doen wij op de automatische piloot, is dat fijn of werkt het juist verlammend en mis je belangrijke zaken?

Iedereen gaat hier anders mee om en Vebego bestaat uit ontzettend veel medewerkers met ieder hun eigen overtuigingen. Hoe kun je verandering teweeg brengen? Door regels te maken en te hopen dat mensen deze gaan aanvaarden?

We hebben bewustwording gekregen over de invloed van de autoriteit: hoe zorgen we dat regels gehandhaafd worden? Maar teveel regels kan leiden tot achterover leunen en geen verantwoordelijkheid nemen. Om die reden zouden waarden ingezet moeten worden i.p.v. regels.

We hebben geluisterd, gediscussieerd en gereflecteerd. We hebben stilgestaan bij onze eigen overtuigingen en beseft dat sommige normen herzien mogen worden. Kortom: een ontzettend leuke workshop waarin we veel hebben geleerd! Een mooi voorbeeld van kennisdeling dat we graag Vebego-breed willen trekken.

Deel dit artikel: